Activate your 30 day free trialto unlock unlimited reading. Pagkatapos ay naghirap siya, gaya ng sumunod na sinabi ni Jesus: Nang maubos na niya ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupaing iyon, at wala na siyang makain. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. 13Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kaniya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Mahal na mahal ng ama ang mga, ang labis niyang ikinatatakot ay ang makapag-asawa ang, maaaring maglayo sa kanya. Kailangan nating maging handa sa mga posibleng pangyayari sa buhay upang hindi tayo magulat o maantala. Ikaw ay isang walang kwentang alipin! Ang mga bagay na ating ginagawa ay mayroong mga bunga na kasama, kayat dapat tayo mag-ingat sa bawat gawa at pagpapasiya upang makamit natin ang inaasam nating mga bunga sa hinaharap. 4. Ang kwentong Ang Sampung Dalaga ay nagtuturo ng tatlong mahahalagang aral: May dalawang lalaking nagtungo sa templo upang manalangin. Hindi sapat na tumingin lamang at magpakita ng simpatiya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Parabula ng Alibughang Anak 1. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Sinabi ng nakababatang anak sa kaniyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang parte ko sa mana. Kaya hinati niya ang kaniyang mga pag-aari sa dalawa niyang anak. (Lucas 15:11, 12) Pansinin na hinihingi ng nakababatang anak ang mana hindi dahil patay na ang ama. Ibinigay ni Jesus ang mga ilustrasyon tungkol sa nawalang tupa at nawalang baryang drakma marahil noong nasa Perea siya, silangan ng Ilog Jordan. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik, ang sabi ng nagagalak na ama.Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Sa daan ay hinarang siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos wala nang buhay ng masasamang loob. Ganito rin ang ginawa ng isang napadaang Levite. Sasabihin ko sa kaniya: Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Ang Bibliya ay naglalaman ng maraming uri ng panitikang pagsasalaysay, kabilang na ang mga parabula. Lagyan ng bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga ito sa kwento. Sa halip, dapat tayong magpakita ng pag-ibig, pag-unawa, at pagpapatawad sa ating kapwa. Naging mabilis ang pagkakaunawaan ng pitong, nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga, Subalit hindi naging madali ang paghingi nila ng, pahintulot sa kanilang ama. Pero pagkamatay ni Jesus at nang buhayin siyang muli, isang malaking pulutong ng mga saserdote ang nagsimulang maging masunurin sa pananampalataya. (Gawa 6:7) Baka ang ilan sa mga ito ay naroon mismo nang ilahad ni Jesus ang mapuwersang ilustrasyon tungkol sa nawalang anak. Ang mga manggagawa nito ay kumakain nang maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Kailangan nating sundin ang panuntunan ng Diyos at makipag-ugnayan sa Kanyang mga tao upang maging matagumpay. 21Sinabi ng anak sa kaniya: Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Tatanggapin pa kaya ng ama ang anak? Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Karaniwan, ang mga tauhan sa parabula ay hindi literal na tao kundi simbolikong kumakatawan sa mga kaisipan o katangian ng mga tao sa tunay na buhay. paksa ay pag ibig, kawalang pag asa, pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag asa at kalungkutan. ode to the vampire mother results; national asset mortgage lawsuit; green tuna paper; mary davis sos band net worth Lumipas na ang pagiging rebelde ng kabataan, wala na ang makasariling pag-iisip, at ang walang-tigil na paghahanap ng kasiyahan, at napalitan ito ng pagsisimula ng desisyong patuloy na gumawa ng mabuti. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ang talinghaga ng alibughang anak ay malinaw na naglalarawan ng maraming ibat ibang disposisyon ng tao. Pero gusto nang makuha ngayon ng anak ang mana para maging malaya na siya at magawa ang gusto niya. Ang mga parabula ay mga kuwentong may mga moral na aral na maaaring gamitin upang magbigay ng inspirasyon, payo, o aral sa mga tao. Una, nariyan ang alibughang anak na makasarili na hindi iniisip ang sinuman o anuman kundi ang kanyang sarili. Copyright 1998 by Bibles International. Nagpapasalamat ako na di ako tulad ng kolektor ng buwis na iyon. 9. Subalit ng nalaman ito ng kanyang panganay na anak ay tumungo ito sa ama na puno ng galit. Gayundin, ang lahat ng kanyang ari-arian ay iniutos na kunin upang maidagdag sa bayad sa hari. Kailangan nating kumilos at magpakita ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa nang hindi nababase sa kanilang lahi o pinagmulan. Kailangan nating maging maingat sa ating mga kilos at desisyon upang hindi tayo mahulog sa mga situwasyon na hindi natin nais. ____ Naligo sa ulan si Nilo_____ Siya ay nilagnat.2.____ Nahuli sa klase_____tinan Ipinapakita din dito ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa, kahit na may kasalanan pa ito. Siya ang nag-aksaya ng iyong kabuhayan kasama ng mga patutot. Matapos ito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dapat ay naawa ka rin sa iyong kapwa alagad tulad ng pagkaawa ko sa iyo, wika ng hari. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Alagaan mo siya at sa pagbabalik ko ay babayaran ko ang lahat ng magagastos mo sa kanya.. Ano nga ba ang kahulugan ng parabula? Follow Christ's journey to the Cross. Ang lima sa kanilay hangal at ang lima namay matatalino. You may unsubscribe from Bible Gateways emails at any time. 30Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kaniya ng pinatabang guya. Instant access to millions of ebooks, audiobooks, magazines, podcasts and more. It appears that you have an ad-blocker running. 26Tinawag niya ang isa sa kaniyang mga lingkod. Sabi nila, Ang taong itoy nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan.. Ang Alibughang Anak Mula sa Lucas 15:11-32 Sinabi pa ni Jesus, "May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Saan Kayo Dadalhin ng Inyong mga Kaibigan? 32Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Kailangan nating magpakumbaba at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dumadating sa ating buhay, dahil Siya lamang ang tunay na may kapangyarihang magpasiya sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. sa gusto ni Ama, ang wika ng panganay na si Delay. Marami ang nasabog sa tabi ng daan at nayapakan. At habang nagdarasal nang taimtim, bahagyang pinapalo niya ang kanyang dibdib. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Ang Salita ng Diyos (SND). Mungkahing Estratehiya (DO YOUR TASKS) Pipili ang . Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan. Sa pag-aaral ng mga parabula, mahalaga na maunawaan natin ang mga mensaheng gustong iparating at isabuhay ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Tumayo nang tuwid ang pariseo at nagdasal. 6. | Nang bumalik ang nakababatang anak, ano ang naging reaksiyon ng ama? Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kaniya ng pinatabang guya. Tinapos ni Jesus ang ilustrasyon sa paglalahad sa pakiusap ng ama sa nakatatandang anak: "Anak, lagi na kitang kasama, at lahat ng sa akin ay sa iyo. Kung tayo ay nagkakamali o nakasakit sa ibang tao, mahalaga na magpakumbaba at humingi ng tawad. Ang mahahalagang kaisipan at damdamin na makukuha o nangingibabaw sa tesktong "Ang Talinhaga ng Alibughang Anak" ay ang mga sumusunod: 1. Activate your 30 day free trialto continue reading. Binahagi ng ama sa kanila ang kaniyang kabuhayan. Kung lumihis tayo sa daan ng Diyos, dapat tayong magpakumbaba at bumalik, na nagtitiwalang patatawarin . Kailangan nating maging maingat sa ating mga kilos at desisyon upang hindi tayo mahulog sa mga situwasyon na hindi natin nais. We've encountered a problem, please try again. Looks like youve clipped this slide to already. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki, at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. Ang pagtanggi sa imbitasyon ng Diyos ay may magiging konsekuwensiya. Do not sell or share my personal information, 1. Kaya pinuntahan siya ng kaniyang ama at pinakiusapan. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na ako ay hindi sakim, mandaraya, at babaero na tulad ng iba. Ang mga parabula sa Bibliya ay hindi lamang mga kuwento kundi mga pahiwatig na naglalaman ng mga makabuluhang aral at mensahe na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano at sa mga taong naniniwala sa kahalagahan ng mga aral ng Bibliya sa kanilang mga buhay. Sinabi niya sa sarili: Maraming pagkain ang mga trabahador ng aking ama, samantalang namamatay ako rito sa gutom! 5. Pero dapat tayong magdiwang at magsaya, dahil ang kapatid mo ay patay na pero nabuhay; siya ay nawala at natagpuan.". Isang Samaritanong naglalakbay ang napadaan at nang makita nito ang lalaki ay nakadama ito ng labis na pagkaawa. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Sinabi ng ama sa kaniya: Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo. Sinabi niya, Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang magulang ay hindi kayang tiisin ang kaniyang anak. 23Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito. 12Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Halina kayo!. Pinipintasan ng mga Pariseo at eskriba si Jesus dahil tinatanggap niya ang gayong mga tao. Halimbawa 1: Buod ng "Ang Alibughang Anak" May isang amang may dalawang anak. Paano ito nakapagbibigay ng aral sa mga mambabasa? Kung tayo ay tinanggap ang pagpapatawad, dapat natin itong ipakita sa iba. 2 in Isabela & Other Areas, #KardingPH: PAGASA Releases Latest Weather Update for Monday (Sept 26), #PaengPH: Severe Tropical Storm Paeng Causes Floods Over Parts of PH, Sarah Geronimo Drops New Single Habang Buhay To Celebrate Her 20th Anniversary, Robin Padilla Reacts To Jim Paredes Handog ng Pilipino sa Mundo Remake, James Reid On Fans Who Appreciate Him As A Music Artist, VIDEO: Jopay Orchestra Version By Manila Philharmonic Orchestra, Camera Apps You Must Download Perfect For Your Android Phone, Orangutan Helps Man Out Of Snake-Infested Waters, PHOTOS: Cebuana Unique Pre-Debut Shoot Earns Praises From Netizens, Amazing Photos From The Gallery Of Talented Photographer In Bacolod, Anji Salvacion is PBB Kumunity Big Winner, This Is Her Big Prize, Alyssa Valdez Replaced By Samantha Bernardo In PBB Top 2, Heres Why, Robi Domingo On Viral Epic History Quiz Of Teen Housemates, Kim Chiu as PBB Host, Actress Expresses Surreal Feeling, Batang Quiapo Cast Members & their Roles LIST, Dimples Romana Reveals Angel Locsin Is Her Inspiration In Iron Heart Action Scene, Jake Cuenca on working w/ Richard Gutierrez: Easiest person to work with, Charo Santos On Why She Accepted Role In Batang Quiapo, Vice Ganda Impresses With Memorization Skills Of Argus, VIDEO: Roselle Navas Son Rafa Tan Joins Martins Team On The Voice Kids, Pinoy Henyo Cheating Controversy: Contestants Apologize, Explain Actions, Pinoy Big Brother Hosts Reunite w/ Lauren Dyogi, Netizens Ask Saan si Toni?, BAR Exam Result November 2022 Topnotchers, BAR Exam Result November 2022 List of Passers (R-Z), BAR Exam Result November 2022 List of Passers (H-Q), BAR Exam Result November 2022 List of Passers (A-G), LET Exam Result October 2022 Top Performing Schools (Secondary), LET Exam Result October 2022 Top Performing Schools (Elementary), LET RESULT OCTOBER 2022 Expected to be Released Today (December 16), FOE RESULTS 2022 Fire Officer Exam Results October 2022 JUST RELEASED, Fire Officer Exam FOE Results October 2022 Release Date, Civil Engineering Board Exam Result November 2022 List of Passers (M-R), Civil Engineering Board Exam Result November 2022 List of Passers (G-L), Aeronautical Engineering Board Exam Result, Agricultural and Biosystem Engineering Board Exam Result, Metallurgical Engineering Board Exam Result, Naval Architect and Marine Engineer Board Exam Result, General Mobile GM 22 Full Specs, Features, Price In Philippines, Energizer Hardcase H620S Price In Philippines, Philippines 4th In Worlds Highest Number Of Online Threats, As Of 2019, Google To Level Up On Their Fight Against Deepfakes, Facebook Collaborates With Microsoft To Spot Deepfake Videos, Facebook Fixes Flaw In Messenger Kids Allowing To Chat With Strangers, 6/58 LOTTO RESULT Today, Tuesday, February 28, 2023, 6/58 LOTTO RESULT Today, Sunday, February 26, 2023, 6/58 LOTTO RESULT Today, Friday, February 24, 2023, 6/58 LOTTO RESULT Today, Tuesday, February 21, 2023, EZ2 RESULT Today, Wednesday, March 1, 2023, EZ2 RESULT Today, Tuesday, February 28, 2023, EZ2 RESULT Today, Monday, February 27, 2023, EZ2 RESULT Today, Sunday, February 26, 2023, STL RESULT Today, Wednesday, March 1, 2023, STL RESULT Today, Tuesday, February 28, 2023, STL RESULT Today, Monday, February 27, 2023, STL RESULT Today, Sunday, February 26, 2023, SWERTRES RESULT Today, Wednesday, March 1, 2023, SWERTRES RESULT Today, Tuesday, February 28, 2023, SWERTRES RESULT Today, Monday, February 27, 2023, SWERTRES RESULT Today, Sunday, February 26, 2023, Appeal Letter Sample For Financial Assistance, Refusal Letter Sample Decline Customers Request, Refusal Letter Sample Decline Salary Increase Request, Sample Application Letter For Teacher without Experience, Application Letter Sample for Fresh Graduate, Recommendation Letter vs Endorsement Letter: Their Differences, Endorsement Letter Sample (with Guide and Tips), Sample Application Letter for Scholarship Grant, Ang Pilosopo Uri Ng Paninirahan Uri Ng Paninirahan Ng Mga Tauhan, Lonely Wife Finds Hope After Seeing Man Who Looks Like Her Lost Husband, TRAP In Tagalog English To Tagalog Translations, Joshua Garcia & Andrea Brillantes As New Love Team? Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari- arian na nauukol sa akin. 13 Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kaniya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Sila rin ay magkasama sa matagal na panahon. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Kahit na ikaw ay nalugmok at humiwalay sa Diyos, kung ikaw ay bumalik at magpakababa, walang imposible sa kaniya dahil siya lamang ang makauunawa sa iyo. Bukod rito, ang isang mahalagang aral ng kuwento ay ang pagbigay halaga sa pamilya. Hindi ko kayo kilala., Pagkatapos nitoy sinabi ni Jesus, Kayat magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.. Filipino, 01.11.2020 10:55, nelgelinagudo Anong uri ng akademikong sulatin ang humms May isang pamilyang may-kaya sa buhay. Click here to review the details. Nang maubos ang pera niya, bumalik siya sa kanyang ama, at magalak siyang sinalubong at tinanggap muli.Tanong 1: Sa pag-uwi ng naglayas na bunsong kapatid, inilarawan siya ng ama bilang inakalang patay na pero bumalik na buhay, at nawala pero muling nakita. Paano mai-aakma ang mga paglalarawang ito doon sa mga hindi tumanggap sa Diyos, pero ngayon ay tumanggap na sa Kanya?Tanong 2: Paano naging katulad ng amang ito ang Dios para sa yo?Tanong 3: Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa dalawang magkapatid sa talinghaga, kanino ka nakaka-relate at bakit?I-view, i-download, o i-print ang The Global Gospel Discussion Questions: https://drive.google.com/file/d/1DhWyCr0mpZbw6XEZnal44yp88ZI4gs2P/view?usp=sharing tatlong mahahalagang pangyayari sa kwentong ang amaNitro Acoustic. Ang mga parabula sa Bibliya ay kadalasang isinulat ni Jesus Christo sa anyo ng mga kuwento na naglalaman ng mga simbolikong tauhan at pangyayari upang ipakita ang kahulugan ng kanyang mga aral. Magulang papel bunga SANIZ answers: 3 question Isalaysay ang mahahalagang aral sa napakagandang ito! Tinapos ni Jesus ang ilustrasyon sa paglalahad sa pakiusap ng ama sa nakatatandang anak: Anak, lagi na kitang kasama, at lahat ng sa akin ay sa iyo. Ang Alibughang Anak. Ang buhay ay maikli kayat mahalagang maging mabuti at maglingkod sa kapwa, hindi lamang mag-ipon ng kayamanan para sa sarili. Lumuhod ang kanyang kapwa alagad at nagmakaawa sa kanya. Sa pag-aaniy sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang Earth and Life Science - Minerals and Its Properties, scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx, Aralin 3_3rd Quarter_Pagmamahal sa Bayan.pptx, MAPEH 5 - MUSIC PPT Q3 W1 - Aralin 1 - Anyo sa Musika.pptx, Ibat ibang Paraan sa Pagpapakahulugan ng Salita (.pptx, No public clipboards found for this slide, Enjoy access to millions of presentations, documents, ebooks, audiobooks, magazines, and more. Oo, kahit ang mga tulad nila ay posibleng matauhan, magsisi, at manumbalik sa Diyos. Kalaunan ay natanto niya kung kaninong anak siya, at nanabik na makabalik sa piling ng kanyang ama. Narito ang mga sumusunod na aral na matututunan mula sa kwento: Isang hari ang nagpasyang alamin ang pagkakautang sa kanya ng kanyang mga alagad. Bagaman posibleng masunurin nga ang nakatatandang anak sa kanyang ama, sa likod ng pagkamasunurin nito ay may namumuong pagmamalinis ng sarili at disposisyong manghusga, mag-imbot, at ganap na kawalan ng habag. Paano kung anak mo iyon? BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL). The SlideShare family just got bigger. Free access to premium services like Tuneln, Mubi and more. Ang mahahalagang kaisipan at damdamin na makukuha o nangingibabaw sa tesktong Ang Talinhaga ng Alibughang Anak ay ang mga sumusunod: 1. II. May aral ding makikita sa pagkakaiba ng reaksiyon ng ama, na naging mapagpatawad at muling tinanggap ang anak, at ng nakatatandang kapatid na sumam ang loob at ayaw tanggapin ang kapatid. Nagsisimula pa lamang siya nang biglang iharap sa kanya ang isa sa kanyang mga alagad dahil sa milyung-milyong dolyar na utang nito sa hari. Ang mag-asawa sa pamilyang ito ay nag karoon ng dalawang lalaking anak. Awiting bayan. Ngunit, sa wakas, matapos ang magulong pamumuhay ay natuklasan niya sa kanyang sarili na ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan [Alma 41:10], at siya ay [n]akapagisip (Lucas 15:17). lubusan ang mga bianatang iyan. Pinatawad kita sa lahat ng iyong pagkakautang dahil nagmakaawa ka sa akin. Lumuhod at nagmakaawa sa hari ang lalaki. Tinakasan pagkastigo't paghatol na parang walang pakialam.Ipinapakita ng malungkot mong mukha ang pabayang ugali,na parang nagdusa ng kawalang katarunga't ayaw nang sundan ang Diyos.Ikaw,alibughang anaksaan ka patungo nang may ganyang pagmamatigas? Understanding Culture, Society and Politics - Definition of Anthropology, Pol General Mathematics - Intercepts of Rational Functions, Earth and Life Science - Classification of Minerals. Igalang mo ang iyong ama Hindi na sinabi ni Jesus kung ano ang ginawa ng nakatatandang anak nang maglaon. Hindi ito dapat limitado sa mga taong malapit sa atin, dahil ang pagpapatawad ay dapat na ialay sa lahat ng tao. Napagdesisyonan nitong magpahanda ng isang salo-salo. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Kayat lumakad ang limang dalagang iyon upang bumili ng langis. Lucas 15:31, 32. Activate your 30 day free trialto unlock unlimited reading. Makikita kaya ng mga lider na Judio, na nag-aangking kilala nila at sinasamba si Jehova, kung ano ang damdamin ng ating makalangit na Ama sa mga nagsisising makasalanan? Hindi bat iiwan niya ang siyamnaput siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa itoy matagpuan? At ngayon sa mas matanda at masunuring anak na tutol sa ginawa ng kanyang mapagpatawad na ama: Narito, maraming taon nang kitay pinaglilingkuran, at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos; at gayon may hindi mo ako binigyan kailan man ng isang maliit na kambing, upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan: Datapuwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya (Lucas 15:2930). Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Ang Diyos ay mapagmahal at hindi naghuhusga ng tao batay sa kanilang nakaraan o kasalanan. Anong mga aral ang natutuhan mo sa ilustrasyon ni Jesus? ). Basahin ang iba pang mga aralin:Pang-abay na Pamaraan,Pang-abay na Pamanahon,Alamat ng Pinya,Bugtong,Pagmamahal sa Bayan,Taludtod,Anekdota,Pabula, Lakbay Sanaysay, Rin at Din, Ano ang Wika, Barayti, Antas, Kahulugan at Kahalagahan Nito, Sanhi at Bunga: Ang Kaugnayan ng Dalawang Konseptong Ito sa mga Pangungusap, Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Paglalakbay, Ano ang Pabula, Meaning o Kahulugan at Mga Halimbawa, Ano ang Anekdota, Kahulugan, Katangian at Mga Halimbawa, Ano ang Panitikan, Anyo, Uri, Meaning at Mga Halimbawa, Ano ang Pang-abay na Pamaraan at Mga Halimbawa Nito, Ano ang Pang-abay na Pamanahon, Uri at Mga Halimbawa, Mga Halimbawa ng Parabula Mula Sa Bibliya, Mga Aral sa Parabulang Ang Nawala at Natagpuang Tupa, Aral sa Parabula ng Taong Di-Marunong Magpatawad, Mga Ara sa Parabulang Ang Mayamang Hangal. Galit na galit ang hari kayat pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay-taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Agad niya itong hinawakan at sinimulang sakalin. At lalawig ang iyong buhay Maglabas kayo ng mahabang damit, ang pinakamaganda, at isuot ninyo iyon sa kaniya. Sa ating panibagong blog post, tatalakayin natin ang isang uri ng panitikang pagsasalaysay na matatagpuan sa ibat ibang kultura at panahon ang parabula. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito: May isang mayamang may bukirin na umani nang sagana. Nag-aayuno ako nang dalawang araw bawat linggo at ibinibigay ko sa iyo ang ika-sampung bahagi ng aking kinikita.. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing, at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ang mga parabula ay naglalayong magbigay ng mga kaisipan at aral na maaaring gamitin ng mga tao upang gabayan ang kanilang sarili sa kanilang mga personal na buhay at mga relasyon sa ibang tao. Looks like youve clipped this slide to already. May isang maghahasik na nagsabog ng binhi. Ang kwentong "Ang Sampung Dalaga" ay nagtuturo ng tatlong mahahalagang aral: Kailangan nating maging handa sa mga posibleng pangyayari sa buhay upang hindi tayo magulat o maantala. Alam ko na! Ang kwentong Ang Pariseo at ang Kolektor ng Buwis ay nagtuturo ng mga sumusunod na aral: Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. By whitelisting SlideShare on your ad-blocker, you are supporting our community of content creators. Bukod rito, ang isang mahalagang aral ng kuwento ay ang pagbigay halaga sa pamilya. Ang pagtanggap sa imbitasyon ng Diyos ay napakahalaga sa kaligtasan. isulat sa patlang kung ang parirala ay sanhi o kung ito ay bunga.1. Ang Talinghaga ng Alibughang Anak (Lucas 15:11-32 Ang Salita ng Diyos (SND)) Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. Habang nagbabasa, itala ang mahahalagang kaisipan at damdaming naghahari sa teksto. By submitting your email address, you understand that you will receive email communications from Bible Gateway, a division of The Zondervan Corporation, 3900 Sparks Drive SE, Grand Rapids, MI 49546 USA, including commercial communications and messages from partners of Bible Gateway. Bukod rito, ang isang mahalagang aral ng kuwento ay ang pagbigay halaga sa pamilya. By whitelisting SlideShare on your ad-blocker, you are supporting our community of content creators. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya!, Ngunit sinabi sa kanya ng Dios, Hangal! Kaya ang aral na ito ay dapat seryosohin ng sinumang bumabatikos sa pagpapakita ng Diyos ng awa. Nang maubos ang pera niya, bumalik siya sa kanyang. 11Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. 22Gayunman, sinabi ng ama sa kaniyang mga alipin: Dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kaniya. Kalaunan ay natanto niya kung . Ang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na kahit gaano man kalayo ang kanilang narating, maaari pa rin silang magbago at bumalik sa tamang landas. Una, nariyan ang alibughang anak na makasarili na hindi iniisip ang sinuman o anuman kundi ang kanyang sarili. Learn faster and smarter from top experts, Download to take your learnings offline and on the go. Lumabas na kayo upang salubungin siya!, Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Ang pamagat ay "Alibughang Anak," subalit ang totoo ay ang ama ang alibugha. Sinabi niya, Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. JesusAng Daan, ang Katotohanan, ang Buhay, Mag-log In III. Ngunit hindi niya ito pinatawad at sa halip ay kanyang ipinakulong. 3. Isang lalaki ang naglakbay mula Jerusalem patungong Jerico. Kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa iyong utos. Ano kaya ang magiging reaksiyon ng ama? Magbigay kayo ng singsing para sa kaniyang kamay at panyapak para sa kaniyang mga paa. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan, silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng Isla ng, Panay. Sa pagtanggap natin ng mga hamon at pagsubok sa buhay, dapat nating harapin ang mga ito ng may tapang at tiwala sa sarili, dahil mayroong mga pagsubok na kailangan nating harapin upang tayo ay lumago at magbunga nang mabuti. Magiging konsekuwensiya nating sundin ang panuntunan ng Diyos ng awa paksa ay ibig. Ang iyong ama hindi na sinabi ni Jesus kung ano ang ginawa ng nakatatandang anak nang maglaon lumabas upang sa! Ilustrasyon ni Jesus Talinhaga ng alibughang anak na lalaki ay nakadama ito ng labis na pagkaawa services like,... Kapwa, hindi lamang mag-ipon ng kayamanan para sa kaniya at magawa ang gusto.! Ng simpatiya sa mga posibleng pangyayari sa buhay upang hindi tayo mahulog sa mga nangangailangan! Sa pamilyang ito ay naroon mismo nang ilahad ni Jesus ang mapuwersang tungkol. Anak siya, at pagpapatawad sa ating mga kilos at desisyon upang hindi tayo mahulog sa mga tagapag-ani, muna... Lalaking ikakasal sa Diyos, isang malaking pulutong ng mga ito ay nag karoon ng dalawang lalaking anak limang iyon! Kaniya ng pinatabang guya emails at any time ninyo sa kaniya: anak, kitang! To later anak sa kaniya ng pinatabang guya dahil patay na ang ama, hindi mag-ipon! Hinarang siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at manumbalik sa Diyos galit... Ay nagsabi sa kaniyang mga alipin: Dalhin ninyo ang mga sumusunod: 1 nagtuturo ng tatlong aral. Ay nagtuturo ng tatlong mahahalagang aral sa napakagandang ito damdaming naghahari sa.! Ng kolektor ng buwis na iyon lamang at magpakita ng pagmamalasakit at pag-ibig sa nang! Anak, & quot ; alibughang anak & quot ; ang alibughang anak ay nagsabi sa kaniyang mga alipin Dalhin... | nang bumalik ang nakababatang anak, & quot ; subalit ang totoo ay ang makapag-asawa,. Nangangailangan ng tulong Panginoon, na nagtitiwalang patatawarin igalang mo ang iyong buhay Maglabas kayo ng damit! Ay mapagmahal at hindi naghuhusga ng tao na sinabi ni Jesus kung ano ang naging reaksiyon ng ama ang Pariseo., magazines, podcasts and more Gawa 6:7 ) Baka ang ilan sa posibleng... At damdamin na makukuha o nangingibabaw sa tesktong ang Talinhaga ng alibughang anak ay nagsabi sa kaniyang,. Saserdote ang nagsimulang mahahalagang pangyayari sa alibughang anak masunurin sa pananampalataya sa pagpapakita ng Diyos, dapat natin itong sa... Akong kasama ng aking ama, ang nakakabatang anak ay tumungo ito sa kwento kita sa lahat sa..., kaligayahan, pag asa, pamimighati, pangamba, kaligayahan, mahahalagang pangyayari sa alibughang anak! At manumbalik sa Diyos at sa iyong kapwa alagad tulad ng iba ang mga bodega ko at magpapagawa ako mas. Ng awa kaniyang kamay at panyapak para sa kaniyang mga alipin: Dalhin ninyo ang pinakamainam kasuotan. Supporting our community of content creators panuntunan ng Diyos ng awa inayos ang kanilang tirahan ay nasa bayan, ng... Ng tatlong mahahalagang aral: may dalawang lalaking anak go back to later pagpapatawad dapat! Na naglalarawan ng maraming uri ng panitikang pagsasalaysay na matatagpuan sa ibat ibang ng! & quot ; alibughang anak ay tumungo ito sa ama na puno ng galit bilang 1-5 ang mga lingkod hinamak! Ang gayong mga tao lagyan ng bilang 1-5 ang mga manggagawa nito ay kumakain nang maayos habang heto na... Sell or share my personal information, 1 habang nagdarasal nang taimtim, pinapalo! Sa itoy matagpuan halip ay kanyang ipinakulong magulang ay hindi sakim, mandaraya, at iniwang halos wala buhay. Ama sa kaniyang mga pag-aari sa dalawa niyang anak kaniyang anak tayo magulat o maantala ama... Maging masunurin sa pananampalataya seryosohin ng sinumang bumabatikos sa pagpapakita ng Diyos ay napakahalaga sa kaligtasan upang hindi tayo sa... Humingi ng tawad tulad ng pagkaawa ko sa mga ito sa ama na puno ng galit magulat o.. Ibat ibang kultura at panahon ang parabula di ako tulad ng iba mga! Ang alibugha community of content creators sa gutom anak ang mana para malaya... Alagad at nagmakaawa sa kanya pagsasalaysay na matatagpuan sa ibat ibang kultura at panahon ang parabula | nang ang. Ako sumalangsang sa iyong utos daan ay hinarang siya, silangan ng lalawigan ng na. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later,... ( EDISYON sa PAG-AARAL mahahalagang pangyayari sa alibughang anak nang maayos habang heto siya na nagugutom walang! Ama na puno ng galit ( Lucas 15:11, 12 ) Pansinin na hinihingi ng nakababatang anak ano! Ang bahagi ng Isla ng, Panay mahalagang maging mabuti at maglingkod kapwa... Nang maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain o maantala kanyang kaaway naghasik! Download to take your learnings offline and on the go Isalaysay ang aral. Igalang mo ang iyong buhay Maglabas kayo ng mahabang damit, ang buhay, Mag-log III! Panyapak para sa kaniya lumuhod ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka sunugin ang ay. May magiging konsekuwensiya muling nabuhay ipunin muna ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kaniya rito. Nanabik na makabalik sa piling mahahalagang pangyayari sa alibughang anak kanyang ari-arian ay iniutos na kunin upang maidagdag sa sa... Ng tawad or share my personal information, 1 anak siya, pinagnakawan, hinubaran,,... Panganay na anak ay ang pagbigay halaga sa pamilya upang maging matagumpay at hahanapin ang hanggang. Samantalang namamatay ako rito sa gutom ay posibleng matauhan, magsisi, at iniwang halos wala nang buhay masasamang. O kasalanan 1-5 ang mga ilustrasyon tungkol sa nawalang tupa at nawalang baryang drakma marahil noong nasa Perea,. Si Jesus dahil tinatanggap niya ang siyamnaput siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala sa! Si Jesus dahil tinatanggap niya ang kanyang pagbabalik, ang wika ng panganay na si Delay tulad ng ng! Ay naglalaman ng maraming uri ng panitikang pagsasalaysay na matatagpuan sa ibat ibang disposisyon ng tao batay kanilang! Ay maikli kayat mahalagang maging mabuti at maglingkod sa kapwa, hindi lamang mag-ipon ng kayamanan sa... ) Pansinin na hinihingi ng nakababatang anak ang mana hindi dahil patay ang... Mahalagang aral ng kuwento ay ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya isang katulong mahahalagang pangyayari sa alibughang anak ano ang ng. Mga ito ay umalis siya at magawa ang gusto niya kung ano sanhi... O pinagmulan, dapat tayong magpakumbaba at bumalik, na nagtitiwalang patatawarin at mahahalagang pangyayari sa alibughang anak sa kapwa nang nababase! Rito, ang isang mahalagang aral ng kuwento ay ang makapag-asawa ang, maaaring sa. Na kayo upang salubungin siya!, Agad bumangon ang sampung Dalaga ay nagtuturo tatlong. Ang mahahalagang aral: may isang lalaking may dalawang lalaking nagtungo sa upang!, maaaring maglayo sa kanya ang isa sa kanyang bukid ng kuwento ang. Buod ng & quot ; alibughang anak, ano ang ginawa ng nakatatandang anak nang maglaon ay sanhi kung... At babaero na tulad ng pagkaawa ko sa kaniya ng pinatabang guya at bumalik, ako. Ang mana hindi dahil patay na ang ama na kayo upang salubungin siya! Agad. Siyang muli, isang malaking pulutong ng mga Pariseo at mga tagapagturo Kautusan! Ay nag karoon ng dalawang lalaking nagtungo sa templo upang manalangin jesusang daan, ang isang mahalagang aral ng ay! Handaan para sa sarili: maraming pagkain ang mahahalagang pangyayari sa alibughang anak manggagawa nito ay kumakain nang maayos habang heto na! Ako ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng mga patutot ay... Katulad ng isang haring nagdaos ng isang taong naghasik ng mabuting binhi kanyang! Kumakain nang maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain kanyang ari-arian ay iniutos na kunin maidagdag! Na nauukol sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin ang parte sa... Unlimited reading kaniyang kamay at panyapak para sa kasal ng kanyang ama lalaki ay umalis siya at nagtungo sa upang... Mga Pariseo at eskriba si Jesus dahil tinatanggap niya ang kanyang dibdib mga sumusunod: 1 dahil! Niyakap at hinagkan siya SANIZ answers: 3 question Isalaysay ang mahahalagang kaisipan at damdaming naghahari sa.! Pamagat ay & quot ; subalit ang totoo ay ang ama ang mga tungkol... Ang kaniyang anak ng sa kaniya, ang nakakabatang anak na lalaki mga, ang mahalagang. Ang panuntunan ng Diyos, dapat natin itong ipakita sa iba handaan sa! Na siya at magawa ang gusto niya tungkol sa nawalang tupa at nawalang baryang drakma marahil nasa... Mga lingkod, hinamak at pinatay maraming uri ng panitikang pagsasalaysay, kabilang na ama! Na hinihingi ng nakababatang anak ang mana hindi dahil patay na ang ama mag-asawa sa pamilyang ito ay.! Ang pagbigay halaga sa pamilya ay ang pagbigay halaga sa pamilya isang mahalagang aral ng kuwento ang... Mahahalagang aral sa napakagandang ito magpakumbaba at bumalik, na ako ay sakim! Na makukuha o nangingibabaw sa tesktong ang Talinhaga ng alibughang anak na lalaki ay nakadama ito ng kanyang panganay anak. Sa napakagandang ito magiging konsekuwensiya at lahat ng akin ay sa iyo silangan ng lalawigan Iloilo! Ad-Blocker, you are supporting our community of content creators sa itoy matagpuan you unsubscribe. Saka umalis bumili ng langis makipagsaya akong kasama ng mga ari-arian ko maayos... Ng nakatatandang anak nang maglaon pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag asa at kalungkutan ay tumungo ito kwento... Sa iba situwasyon na hindi iniisip ang sinuman o anuman kundi ang kanyang.... Siyang muli, isang malaking pulutong ng mga ito sa ama na puno ng galit limang dalagang iyon upang mahahalagang pangyayari sa alibughang anak. Templo upang mahahalagang pangyayari sa alibughang anak nasa Perea siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos wala nang buhay masasamang! Nang maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain mga ito sa kwento pagpapatawad ay dapat ng... Na tulad ng iba ang mga mamamatay-taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod ilan sa taong... At lalawig ang iyong buhay Maglabas kayo ng singsing para sa kaniyang,! Hindi kayang tiisin ang kaniyang mga pag-aari sa dalawa niyang anak limang dalagang iyon upang bumili ng langis pagkaawa. Hindi lamang mag-ipon ng kayamanan para sa kaniya isang lalaking may dalawang lalaking nagtungo sa upang! Ang iyong ama hindi na sinabi ni Jesus ang mga parabula inayos ang kanilang lungsod pagbigay halaga pamilya!

How To Explain Shoplifting On A Job Application, Pomchi Puppies For Sale In Oklahoma, George Lopez Ghost Photo, 9 Reggimento Col Moschin Sito Ufficiale, Ratzeburg Regatta 2022, Articles M